Cennik uczestnictwa w zajęciach  w Hajnowskim Domu Kultury w sezonie wrzesień 2022  - czerwiec 2023
 
   L.p. Zajęcia Opłata za 1 os w zł brutto 
1 Taniec Towarzyski - dorośli 140,-/ m-c
2 Salsa/latino solo - grupa początkująca 120,-/ m-c
3 Studio Piosenki Estradowej - zajęcia grupowe 50,-/ m-c
4 Koło Plastyczne „Deformacja” 50,- / m-c
5 Klub Plastyka "START" 50,- / m-c
6 Mażoretki SHOCK 40,- / m-c
7 Klub malucha 40,- / m-c
8 Pilates 40,- / m-c
9 Koło Plastyczne "Misz Masz" 50,- / m-c
10 Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka” 40,- / m-c
11  Zespół Tańca Nowoczesnego "ABRAKADABRA" 40,-/ m-c
12 Zespół Tańca Nowoczesnego "ILUZJA" 40,-/ m-c
13 Studio Piosenki Estradowej - zajęcia indywidualne  25,-/ 1 zajęcia
14 Pracownia Gobelinu 30,- / m-c
15 Warsztaty rękodzielnicze 30,-/ 1 zajęcia
16 Zajęcia z robotyki  30,-/ 1 zajęcia
17 Taniec towarzyski dla dzieci  80,-/m-c
18 Salsa/latino solo - grupa zaawansowana 140,-/m-c
19 Rytmika 20 ,-/m-c
20 Akrobatyka artystyczna 30 ,-/ 1 zajęcia
 
Cennik obowiązuje od 1.09.2022 r. ( z późn. zm.) Podane ceny są cenami brutto.
 
Opłaty za zajęcia należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Hajnowskiego Domu Kultury:
PKO BP Nr 03 1020 1332 0000 1102 0037 4900  W celu prawidłowej identyfikacji wpłacających w tytule przelewu musi być podane: - imię i nazwisko uczestnika , np. Jan Nowak - poprawny miesiąc i rok , za który wnoszona jest opłata, np. IX-2021 - nazwa zajęć oraz grupa: np. Mażoretki I - w przypadku opłaty zbiorowej za kilka zajęć w tytule przelewu konieczne jest rozbicie kwoty na poszczególne zajęcia i wyszczególnienie ich ( przelew może dotyczyć kilku zajęć, lecz tylko jednej osoby)OPŁATY ZA ZAJĘCIA DOKONYWANE SĄ W OKRESIE OD WRZESNIA DO CZERWCA. OPŁATA JEST STAŁA I NIEZALEŻNA OD ILOŚCI ZAJĘĆ PRZYPADAJĄCYCH W DANYM MIESIĄCU. Opłaty za miesiąc bieżący należy wnosić do 15 każdego miesiąca. Rodzinom  posiadającym Kartę Dużej Rodziny przysługuje zniżka na wszystkie zajęcia w HDK : 50 % - dla posiadaczy Hajnowskiej KDR 20%  - dla posiadaczy Ogólnopolskiej KDR Informujemy, iż nieuregulowanie należności za okres dłuższy niż dwa miesiące powoduje skreślenie z listy uczestników zajęć. Prosimy o pilnowanie terminu opłat.