Projekt „Hajnówka OdNowa” – rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie Miasta Hajnówka" realizowany od 2020 r

 

Projekt „Plenerowa strefa warsztatowa”

     

 

W 2022 roku Hajnowski Dom Kultury we współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska zrealizował zadanie pn. „Plenerowa strefa warsztatowa”. „Plenerowa strefa warsztatowa” to cykl zróżnicowanych warsztatów rękodzieła ludowego promujących i propagujących tradycję i kulturę naszego regionu. Głównym celem projektu było stworzenie warunków do wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej poprzez możliwość integracji kilku grup wiekowych oraz popularyzację i kontynuacje podlaskich, tradycyjnych obrzędów ludowych oraz tradycyjnych form rękodzielniczych osadzonych w lokalnej kulturze i dorobku artystycznym. "Plenerowa Strefa Warsztatowa" realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Zadanie pn. "Folklor Wschodniego Podlasia"

W 2022 roku Hajnowski Dom Kultury zrealizował zadanie „Folklor wschodniego Podlasia”. W ramach zadania zorganizowano 5 wydarzeń plenerowych w formie mini jarmarków. Zadanie prezentowało ludowe dziedzictwo kulturowe regionu Podlasia, w tym zanikające i unikalne umiejętności rękodzielnicze oraz tradycyjne obrzędy w połączeniu z występami zespołów ludowych. „Mini jarmarki” zaprezentowały bogactwo i różnorodność kultury poprzez ludową muzykę, taniec, śpiew, obrzędy i regionalne rękodzieło Podlasia. Przekazały młodemu pokoleniu nieznane dotąd tradycję kultury ludowej, a wszystkim inny uczestnikom w ciekawy sposób przypomniały o tym. Wydarzenia „Mini jarmarków” realizowane były na zrewitalizowanym terenie wokół Hajnowskiego Domu Kultury. "Folklor Wschodniego Podlasia" dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowe Centrum Kultury : Etno Polska 2022.

Projekt - „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany  rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”

 

W 2021-2022 roku Hajnowski Dom Kultury realizował jako jeden z partnerów projekt „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym celem jest poprawa funkcjonowania Miasta Hajnówka w obszarze dostępności dla osób o szczególnych potrzebach poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowego standardu świadczenia usług wraz ze zmianami w przestrzeni publicznej w obszarze kultury i turystyki we współpracy z partnerem włoskim z Matera w regionie Basilicata. W okresie sprawozdawczym została wykonana strona internetowa www. Projekt z dużym sukcesem zakończył się w sierpniu 2022 r.

Projekt „Akrobatyka na wesoło”

       

 

W 2022 roku Hajnowski Dom Kultury zrealizował projekt „Akrobatyka na wesoło” finansowany ze środków programu „Działaj lokalnie” w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. Głównym celem projektu było poznanie przez dzieci nowej dziedziny sportu jaką jest akrobatyka. Projekt zrealizowany w formie warsztatowej z podziałem na grupy początkujące i zaawansowane, skierowany do dzieci i młodzieży z Hajnówki.

Projekt „Artystyczne wakacje w mieście”

    

 

W 2022 roku Hajnowski Dom Kultury we współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska zrealizował zadanie „Artystyczne wakacje w mieście” pn. „Wakacyjne poranki z HDK” w ramach Akcji Lato 2022, finansowane z dotacji Gminy Miejskiej Hajnówka. Kreatywne i bezpłatne zajęcia zorganizowane na przemian na zrewitalizowanym terenie HDK oraz amfiteatrze skierowane do dzieci w wieku szkolnym. W programie „Wakacyjnych poranków z HDK” były zajęcia taneczne ( mażoretki i taniec nowoczesny), zajęcia plastyczne (rysunek, malarstwo, rękodzieło), zajęcia muzyczne (nauka piosenek, zabawy muzyczno – ruchowe), zajęcia akrobatyczne, spacery tematyczne oraz wiele zróżnicowanych zabaw podwórkowych i planszowych.

 PL-BY-UA

 

LOGO-1024x150.jpg
Projekt Pn. „Kultura Regionu Puszczy Białowieskiej – Poprzez Wspólne Dziedzictwo Ku Współpracy Transgranicznej” Współfinansowany Ze Środków Unii Europejskiej W Ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

W 2022 roku Hajnowski Dom Kultury zrealizował działanie pn. „Prezentacje Kultury Ludowej Pogranicza”. Celem wydarzenia było zachowanie i promocja bogactwa kultury lokalnej regionu Puszczy Białowieskiej (tradycyjne obrzędy, pieśni, tańce, rzemiosła, gry, stroje, smaki lokalnej kuchni). W ramach zadania zakupiono aparat fotograficzny. Projekt „Kultura Regionu Puszczy Białowieskiej – poprzez wspólne dziedzictwo ku współpracy transgranicznej” Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020. Z dniem 31.10.2022 r. realizacja projektu „Kultura Regionu Puszczy Białowieskiej – poprzez wspólne dziedzictwo ku współpracy transgranicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020 dobiegła końca.
 
Data utworzenia: 31.10.2022
 

Projekt „Manga, czyli spotkanie z elementami kultury japońskiej”

      

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnowskim Domu Kultury zrealizowano projekt współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego, polegający na realizacji warsztatów rysowania Mangi. Odbyło się 8 spotkań z rysowania Mangi. Młodzież podczas zajęć poznała sposoby rysowania oczu oraz mimiki twarzy, zapoznała się z podstawowymi zasadami rysunku realistycznego, zdobyła wiedzę z zakresu tworzenia komiksów oraz tworzenia własnego stylu. W dniu 25 września dla uczestników warsztatów rysowania Mangi został zorganizowany pokaz robienia sushi, z dokładnymi objaśnieniami i osobistymi wskazówkami prowadzącego. Uczestnicy mieli możliwość stworzenia własnego sushi oraz jego degustacji. W ramach podsumowania projektu „Manga, czyli spotkanie z elementami kultury japońskiej” odbyło się spotkanie uczestników warsztatów połączone z uroczystym otwarciem wystawy prac oraz spotkanie z podróżnikiem, miłośnikiem sztuki i kultury japońskiej, który w ciekawy sposób dzielił się doświadczeniami z podróży jak również przybliżył historię tworzenia Mangi.
Projekt zrealizowany w 2021 roku. 

Projekt „Dzieci Dzieciom – Hajnówka moje miasto”

      

 

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska Hajnowski Dom Kultury mógł zrealizować w 2021 roku projekt współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego, polegający na przygotowaniu i realizacji spektaklu muzycznego „Hajnówka moje miasto”.

Realizacja projektu  „Kultura od nowa – inicjatywy lokalne w Hajnówce” dobiegła końca, czas na podsumowanie link

Celem realizowanego przez Hajnowski Dom Kultury projektu było wsparcie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych realizowanych przez mieszkańców Hajnówki, a tym samym zwiększenie zaangażowania Hajnowskiego Domu Kultury w życie lokalnej społeczności. Dzięki realizacji zadania odkryliśmy potencjał kulturotwórczy mieszkańców Hajnówki. Bardzo cieszy nas fakt rzeczywistej realizacji inicjatyw przez pomysłodawców – liderów. A oto zrealizowane inicjatywy: