Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy I część zadania „Kultura OdNowa – Inicjatywy lokalne w Hajnówce” realizowaną przez Hajnowski Dom Kultury dofinansowaną ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Edycja 2024.

W ramach zadania odbyły się warsztaty badawczo - wydobywcze, spotkania i wywiady indywidualne, którymi uczestnikami byli mieszkańcy gminy Hajnówka oraz młodzież z Hajnowskich szkół średnich. Pierwszym efektem ciężkiej dwu miesięcznej pracy jest powstały raport z diagnozy lokalnej, który dostępny jest na stronie www Hajnowskiego Domu Kultury.
Kolejnym efektem są inicjatywy kulturalne, które będą realizowane wspólnie z wnioskodawcami (mieszkańcami) w okresie od 30 lipca do 25 października br.  

Zdecydowanie realizacja Dom Kultury+ to ciężki, ale jakże owocny czas, który zwiększył zaangażowanie HDK w życie społeczności lokalnej oraz wsparł oddolne inicjatywy kulturotwórcze.

2024 NCK dofinans dom kultury plus RGB 01 Logo HDK